Een archeologisch onderzoek werd uitgevoerd in de gebouwen gelegen aan de Oude Graanmarkt, waarvan een gedeelte het tracé vormt van de eerste stadsomwalling van Brussel. Het vrij leggen van het metselwerk van de scheidingsmuren heeft mogelijk gemaakt om enkele overblijfselen van dit verdedigingselement, opgetrokken aan het begin van de 13de eeuw te onderzoeken, alsook de restanten van woningen uit de middeleeuwen en de Nieuwe Tijden. Dit bezoek laat toe 7 eeuwen van de stedenbouwkundige evolutie van de wijk waar te nemen. Het bezoek van deze site kan aangevuld worden met een wandeling in de oude haven (apart te boeken)

Informaties
Oude Graanmarkt 8-12, 1000 Brussel
Afspraak: voor de bouwwerf
Duur 30 min
PMR toegang mogelijk met hulp
Max. 10 personen